“Dünyanın en faziletli günleri zilhicce ayının ilk on günleridir” Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

758. Hadis – Ebû Hüreyre’den radıyallahu anh/Allah ondan razı olsun rivâyete göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Zilhicce’nin on gününde(22 Temmuz-30 Temmuz) işlenen ameller diğer günlerde işlenen ameller ve yapılan kulluktan daha sevimlidir. Bu on günde tutulacak her oruç, bir senenin orucuna denktir. Her gecesini namazla değerlendirmekte Kadir gecesini değerlendirme gibidir.” (İbn Mâce,…

“Cennet’te içeriden dışarısı, dışarıdan içerisi gözüken köşkler vardır..” Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

1984. Hadis– Hz. Ali’den radıyallahu anh rivâyete göre, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Cennet’te içeriden dışarısı, dışarıdan içerisi gözüken köşkler vardır.” Bir bedevi kalkarak şöyle dedi: O köşkler kim içindir? Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Güzel ve tatlı sözler söyleyen, yemek yediren, nafile oruçlara devam eden, insanlar uykuda iken geceleri…

“Bu ayda 6 gün tutulan oruçla, Allah, tüm seneyi oruçla geçirmiş gibi razı olmuştur.” Müminlerin emiri Hz. Ömer’in radıyallahu anh, güzel yüzünü gördüğünde ismini kendisinin verdiği Hasan-ı Basri rahmetullahi teala aleyh

Ebû Eyyûb’den radıyallahu anh rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: “Kim Ramazan orucunu tutar, ona Şevval’den(24 mayıs-21 haziran) 6 gün daha eklerse, tüm seneyi oruçlu geçirmiş gibidir(yani, Allahü Teala o kişiden razı olur, ona göre sevabını, mükafatını verecektir).” (Müslim, Sıyam: 39; İbn Mâce, Sıyam: 33) Evliyanın büyüklerinden olan Hasan’ı Basrî’ye rahmetullahi…

“Ey meleklerim, sizi şahit tutuyorum. Kullarımın, ramazan ayında tuttukları orucun ve kıldıkları namazın sevabı, rızam ve mağfiretim olsun.” Doğru söz sahibi Allah Azze ve Celle

Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur; Bayram gecesi olduğu zaman, bu geceye “Mükafat” gecesi adı verilir. O gecenin sabahında, melekler Allah’ın emri ile yere inerler. O melekler yeryüzüne indikten sonra şöyle seslenirler; “Ey Muhammed ümmeti, ikram sahibi Rabbınıza gelin. Bol bol ihsanlar edecek, büyük günahları bağışlayacak.” Bu sesi, insanlar ve cinler hariç, Allah’ın yarattıklarının…

“Şayet, yere ve semalara konuşma izni verilecek olsa, ilk olarak ramazan ayında oruç tutanlara cennet müjdesi verirlerdi. “Allah’ın hidayetinin güneşi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adına(Bismillahirrahmanirrahim) Bütün güzel övgüler, şükürler, senalar, takdisler Alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsus’tur.(Elhamdülillahi Rabbil Alemin) Allah’tan başka yaratıcı ilah yoktur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. (La ilahe illallah, Muhammedun resulullah) “Ey iman edenler ! (bana itaat edenler ve gönderdiğim kitaplarıma ve peygamberlerime inananlar),Sizden öncekilere farz (yapılması…

“..Çünkü oruç(hakiki manada oruç tutan) ile kötü olan her şeyden (günah ve cehennem) sakınır ve sakındırılırsınız.” (Bakara suresi, 183.ayet) Allah Azze ve Celle

Rabbimiz, Bakara suresindeki  “Sizden önceki ümmetlere (insanlara) farz olduğu gibi” geçen ayetinde bunların en evveli Hz. Adem’den aleyhisselam itibaren bahsetmektedir ve bu oruç bahsini Hz. Ali (Allah ondan razı olsun), şöyle nakletmiştir; Bir gün Resulullah’ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittim selam verdim, selamımı aldı ve şöyle buyurdu; -Ya Ali, Cebrail burada, sana selam veriyor…

“Ya Aişe, bu ay(şaban ayı) öyle bir aydır ki, ölüm meleğine gelecek sene içinde ölecek kimselerin isimleri bu ayda(Azrail’e aleyhisselam)yazılıp verilir.” Allah’ın, başı olmayan ezeliyet lisanının tercümanı Hz.Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Hayır kapıları, bu ayda (şaban ayında) açılır. Bu ayda, kullara bereketler, uğurlar iner. Bu ayda, hatalar bir yana atılır. Bu ayda, günahlar silinir. Bu ay (şaban ayı), Allah Rasulu’nün sallallahu aleyhi ve sellem ayıdır, bunun içindir ki diğer zamanlardan daha fazla salavat gönderilmesi gerekir. İnsanlar şaban ayını bir nimet olarak bilmeli, günahlardan temizlenmeli, tevbe etmelidir….

Sen kabire konulduğunda ve herkes orayı terkettiğinde, korkunu ve yalnızlığını giderecek, kıyamet günü ise yanında olacak biri gelecek, işte o’ senin recep ayında kılacağın namazın sevabı olacak ve sana şöyle diyecek ; “Seni müjdelerim, Yüce Mevla’dan sana gelecek hayır hiç eksik olamayacak..” 

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, recep ayına girdiğinde şöyle dua ederdi; -Allah’ım, bize recep ve şaban ayında bereket ihsan eyle, uğurlu kıl. Bizi ramazan ayına kavuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Recep ayının faziletine dair şöyle buyurmuştur; -Allahü Teala, Nuh’u aleyhisselam bu ayda gemiye bindirdi. Nuh aleyhisselam, gemide iken oruç tuttu. Gemide kendisi…

Onların(insanların) pek çoğu haktan(Kur’an’da bildirilenlerden) hoşlanmamaktadırlar. ﴾Mü’minun suresi, 70.ayet﴿

Onun için Allah’ın emirlerine ve yasaklarına riayet etmezler. Onları bilirsiniz ve belki onlardan birisiniz. Allah, her bayana büluğ çağı itibariyle tesettürü emretmiştir.(ama bir çoğu örtünmek istemez)  Allah, her bayan ve erkeğe, karşı cins ile münasebetini mesafeli tutmasını ve evlendiği kişi haricinde hiç bir erkeğe yada bayana(ki buna günümüzde erkek arkadaş, kız arkadaş, sevgili deniyor) yakın…