Onların(insanların) pek çoğu haktan(Kur’an’da bildirilenlerden) hoşlanmamaktadırlar. ﴾Mü’minun suresi, 70.ayet﴿

Onun için Allah’ın emirlerine ve yasaklarına riayet etmezler. Onları bilirsiniz ve belki onlardan birisiniz. Allah, her bayana büluğ çağı itibariyle tesettürü emretmiştir.(ama bir çoğu örtünmek istemez)  Allah, her bayan ve erkeğe, karşı cins ile münasebetini mesafeli tutmasını ve evlendiği kişi haricinde hiç bir erkeğe yada bayana(ki buna günümüzde erkek arkadaş, kız arkadaş, sevgili deniyor) yakın…

“Namaz kılanları da biliyoruz, neler yapıyorlar. Ben namaz kılmıyorum, tesettürüm de yok ama ben onlar gibi değilim, iyi bir insanım” gibi düşünenlere ithaf olunur

Öncelikle genellemelerden kaçınılmasını tavsiye ederim, çünkü hem yanlıştır hem de tehlikelidir. Genelleme yaparak bir şey söylediğinizde o sözün nerelere gideceğini ve kimlere ucunun dokunacağını o an düşünemiyorsunuz. Allah muhafaza buyursun, “namaz kılanları da biliyoruz” derken bu söyleminize kadar namaz kılan Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere diğer Peygamberleri aleyhimusselam ve evliyaları sırları…

“Bir kimse muharrem ayında oruç tutar ise onun için her güne otuz günlük oruç sevabı vardır ” Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Muharrem ayı, Allah katında saygı gösterilmeye layık görülen bir aydır. Bu ay içinde aşura günü vardır ki, o gün sevap işleyenlerin ecri(mükafatı) Allah katında çok büyük olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuşlardır ; Bir kimse muharrem ayının ilk gününü(31 Ağustos) oruçlu geçirirse, geçmiş seneyi oruçla kapatmış ve gelecek seneye de oruçla başlamış olur….

“Bu ayda 6 gün tutulan oruçla, Allah, tüm seneyi oruçla geçirmiş gibi razı olmuştur.” Müminlerin emiri Hz. Ömer’in radıyallahu anh, güzel yüzünü gördüğünde ismini kendisinin verdiği Hasan-ı Basri rahmetullahi teala aleyh

Ebû Eyyûb’den radıyallahu anh rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: “Kim Ramazan orucunu tutar, ona Şevval’den(ki şu an içinde bulunduğumuz aydır) 6 gün daha eklerse, tüm seneyi oruçlu geçirmiş gibidir(yani, Allahü Teala o kişiden razı olur, ona göre sevabını, mükafatını verecektir).” (Müslim, Sıyam: 39; İbn Mâce, Sıyam: 33) Evliyanın büyüklerinden olan…

“Ey meleklerim, sizi şahit tutuyorum. Kullarımın, ramazan ayında tuttukları orucun ve kıldıkları namazın sevabı, rızam ve mağfiretim olsun.” Doğru söz sahibi Allah Azze ve Celle

Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur; Bayram gecesi olduğu zaman, bu geceye “Mükafat” gecesi adı verilir. O gecenin sabahında, melekler Allah’ın emri ile yere inerler. O melekler yeryüzüne indikten sonra şöyle seslenirler; “Ey Muhammed ümmeti, ikram sahibi Rabbınıza gelin. Bol bol ihsanlar edecek, büyük günahları bağışlayacak.” Bu sesi, insanlar ve cinler hariç, Allah’ın yarattıklarının…

“Ey iman edenler!(bana itaat edenler ve gönderdiğim kitaplarıma, peygamberlerime inananlar)Sizden öncekilere farz(yapılması kat’î ve açık delillerle emredilen)olduğu gibi, size de oruç farz (kesin)oldu.Çünkü oruç(hakiki manada oruç tutan) ile kötü olan her şeyden (günah ve cehennem) sakınır ve sakındırılırsınız.” (Bakara suresi, 183.ayet) Allah Azze ve Celle

Rabbimiz, Bakara suresindeki  “Sizden önceki ümmetlere (insanlara) farz olduğu gibi” geçen ayetinde bunların en evveli Hz. Adem’den aleyhisselam itibaren bahsetmektedir ve bu oruç bahsini Hz. Ali (Allah ondan razı olsun), şöyle nakletmiştir; Bir gün Resulullah’ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittim selam verdim, selamımı aldı ve şöyle buyurdu; -Ya Ali, Cebrail burada, sana selam veriyor…

“Şayet, yere ve semalara konuşma izni verilecek olsa, ilk olarak ramazan ayında oruç tutanlara cennet müjdesi verirlerdi. “Allah’ın hidayetinin güneşi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adına(Bismillahirrahmanirrahim) Bütün güzel övgüler, şükürler, senalar, takdisler Alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsus’tur.(Elhamdülillahi Rabbil Alemin) Allah’tan başka yaratıcı ilah yoktur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. (La ilahe illallah, Muhammedün resulullah) “Ey iman edenler ! (bana itaat edenler ve gönderdiğim kitaplarıma ve peygamberlerime inananlar),Sizden öncekilere farz (yapılması…

“Ya Aişe, bu ay(şaban ayı) öyle bir aydır ki, ölüm meleğine, gelecek sene içinde ölecek kimselerin isimleri bu ayda(Azrail’e aleyhisselam)yazılıp verilir.” Allah’ın, başı olmayan ezeliyet lisanının tercümanı Hz.Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Hayır kapıları, bu ayda (şaban ayında) açılır. Bu ayda, kullara bereketler, uğurlar iner. Bu ayda, hatalar bir yana atılır. Bu ayda, günahlar silinir. Bu ay (şaban ayı), Allah Rasulu’nün sallallahu aleyhi ve sellem ay’ıdır, bunun içindir ki diğer zamanlardan daha fazla salavat gönderilmesi gerekir. İnsanlar şaban ay’ını bir nimet olarak bilmeli, günahlardan temizlenmeli, tevbe etmelidir. Dua…

“Yâ Muhammed! Kıyâmete kadar takdîr edilen işler olacaktır. Beni şakilerin(itaatsizlerin) efendisi kılan ve Cehennem ehlinin odunu eyleyen Allahü teâlâ, bütün noksan sıfatlardan münezzehtir.” Şeytan

Yaratıcımız Allah Azze ve Celle, hem Asr-ı saadette hem sonraki gelecek olan insanlara nesilden nesile aktarılması adına, şeytan’ın insanları nasıl doğru yoldan aldığını (stratejilerini) ve kandırdığını anlatması için, Resulü Peygamber Efendimiz’in sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah hepsinden razı olsun Sahabe-i Kiramın yanına göndermişti, Ashab-ı kiramın (Peygamber efendimizin aleyhissalatü vesselam dostları-arkadaşları) bizlere aktardığı bu konuşmalardan…

“Bu nur’un kandili, mü’minin beden sırçasındadır. Bir nur ki insan bedeninin içine yerleştirilmiştir ve bu nur ancak mücâhede ile ortaya çıkar.”

İman nurunun kandili, müminin beden sırçasındadır. Ârifin bedeni, nefs ile mücâhede’den(mücadele) bir sırça gibi olur, iman nuru ondan parlamaya başlar. Bir nur ki insan bedeninin içine yerleştirilmiştir ve bu nur ancak mücâhede ile ortaya çıkar. Kabuk(nefs) ne kadar kalın olursa, öz o kadar zayıf ve gizli olur. Kabuk, mücâhede ile daha da zayıflatılıp inceltilirse, içteki…