“Bir hükümdar düşün ki ziyafet hazırlatır ve o ziyafete halkını davet eder” demiş Allah’ın kendisine yakın kıldığı melek

Örnekleme; Düşünceleri belirgin kılmak için uygulanan bir anlatım yoludur, anlaşılmasını kolaylaştırır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;  “Rüyamda gördüm Cibrîl(Cebrail) başucumda Mikâil’de ayak ucumda durmuş biri diğerine şöyle diyordu: “Bu kimse için bir örnekleme yap” O’da şöyle dedi: “Dinle kulağın duysun, kalbin anlasın(iyice anla), senin durumunla(Hz. Muhammed’in) ümmetin(Peygamberimize uyanların) durumu bir hükümdarın durumuna…

İki kişi sohbet etmişler..

Namaz kılmayan bir insan, karşısındakine yaşadığı hadiselere istinaden atlattığı badirelerden şöyle bahseder; -Bir gün, bana kaza yapacağım rüyamda bildirildi(bende arabaya binmeden önce mutlaka abdest alırdım) ve sonrasında kaza yaptım. Başka bir zaman ise zehirlenme durumunda iken bir zat beni “kalk zehirleniyorsunuz” diye uyandırdı. Diyerek ve kendisinin sevilen kullardan olduğunu düşünerek bunu karşısındakine lisan-ı hal ve…

“Bir de taht’a baktım, üzerinde yalnız başına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturuyor” İmam Şazeli rahmetullahi teala aleyh

İmam Şazeli şöyle buyurmuştur; Mescid-i Aksa’da istirahat için biraz yaslanmıştım, uyumuşum. Rüyamda gördüm ki mescidin dışında haremin ortasına bir taht kurulmuş. Derken grup grup bir çok insanlar geldiler. Ben; -Bu kalabalık nedir? diye sordum. – Bütün nebi ve resuller aleyhimüsselam toplandı. Muhammed’in aleyhisselam huzurunda Hüseyn Hallac(Meşhur Hallac-ı Mansur’dur) için şefaate gelmişler. Bu zat onun hakkında…

“O’nun heybet ve celâli karşısında dehşete düşmüş, yere bakarken, arkamdan bir kimse yavaş yavaş sağ tarafıma yanaştı.” Abdülhakim Arvasi sırrı mukaddes kılınsın

Ruh bilgilerinin, tasavvuf ilminin mütehassısı(uzman), son asır âlim ve velîlerinden olan Abdülhakim Arvasi rahmetullahi aleyh, Nehrî’de gördüğü bir rüyâ üzerine tahsîline daha büyük ehemmiyet verdi. Bu rüyâyı şöyle anlatmaktadır; Nehrî isimli kasabada din ve fen ilimleri üzerine tahsil görüyordum. Ramazan ayını âilemle birlikte geçirmek üzere memleketime döndüm. Henüz ilk mektep kitaplarını tahsîl ettiğim zamanlardı. Ramazan ayının…

“Yâ Sâmi! Bu senin mürşidin, hocandır.” Allah’ın rahmani sırlarının tecelligahı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Anadolu’da yetişen mutasavvıflardan olan Abdurrahman Sami Niyazi efendi rahmetullahi aleyh(Allah ona rahmet etsin), bir Ramazân gecesi rüyâsında Resûlullah efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Resûlullah efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yanında bulunan zâtı göstererek; “Yâ Sâmi! Bu senin mürşidin, hocandır. Sen vapura bin ve denize açıl. Vapur hangi iskelede durursa orada in. Hocanı orada bulacaksın.”…

“Bir kimse kendini kılıca vursa, kabahat kılıcın mıdır, yoksa kendini kılıca vuranın mı?” Abdülehad Nuri Efendi sırrı mukaddes kılınsın

Allahü Teala’nın selamı, rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun, Abdülehad Nûrî Efendi İstanbul’da yetişen büyük velilerdendir. Süleymâniye Câmiinde vâz ettiği bir gün, kürsüye bir kâğıt kondu. Vâzdan sonra bu şekilde konan kâğıtları okurlardı. Kâğıdı okuyunca; “Sizin gavs(kendisine sığınanlara yardım eden anlamında Gavs ya da “Gavsu’l-Azam” da denir.) olduğunuz söyleniyor. Gavs olan, Allahü teâlânın izni ile istediğini yaparmış….

“Kardeşin hakkında bunları söyledin mi?”

Allahü Teala’nın selamı rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun, Abdurrahmân bin Muhammed es-Sekkaf(Allahü Teala’dan olan kerametlerini gizlediği için bu künyeyi almıştır), 14.yüzyıl velilerindendir. Ağabeyi başından geçen bir hadiseyi şöyle anlatmıştır; Kardeşim Abdurrahmân ile hurmaların taksimi(paylaşımı) husûsunda aramızda bir husûmet meydana gelmişti. Kendi kendime; “Onun benden üstün yanı nedir? o oruç tutuyorsa ben de tutuyorum, o…

Melek ise şöyle cevap verdi; “Altı yüz bin kişi, fakat bunlardan hiç birinin haccı kabûl edilmedi.”

Tebe-i tâbiînin(Peygamberimizi sallallahü aleyhi ve sellem görenlerin sohbetinde yetişti) büyüklerinden, hadîs, fıkıh âlimi, mücâhid ve zâhid olan Abdullah bin Mübârek rahmetullahi aleyh bir rüyasını şöyle anlatmıştır ; Bir sene hac’dan sonra rüyâmda gökten inen iki meleğin şöyle konuştuğunu işittim ; -Bu sene kaç kişi hacca geldi? -Altı yüz bin kişi.  -Peki kaç kişinin haccı kabûl edildi?…

“Sapasağlam bir genç olsun da, utanmadan dilencilik yapsın, olacak şey değil!” diye düşündüm… Abdullah Mürteiş sırrı mukaddes kılınsın

Evliyanın büyüklerinden olan Abdullah Mürteiş rahmetullahi aleyh, tasavvuf yoluna girip bu yolda ilerlemesini ve buna sebep olan ibret verici hâdiseyi şöyle anlatmıştır; Babam, bulunduğumuz yerin ileri gelenlerinden idi. Bir gün evimizin önünde otururken yanıma bir genç geldi. Sırtında hırka, başında eski bir külâh vardı. Fasîh(düzgün), açık bir lisân ile benden bir şey istedi. Ben; “Sapasağlam…