O ki bir zamanlar Hz. Hızır’ın aleyhisselâm rüyada şu şekilde söylediğidir “Her kim dünyâda kurtuluşa ermek ve (ahirette)saâdete kavuşmak isterse, Şeyh Abdülkâdir’in meclisine devâm etsin!”

Çok sabırlı idi. Talebelerinin suallerini kızmadan cevaplandırır, dersi geç anlayanlara sabırla anlatırdı. Ubey isminde, anlatılanları zor kavrayan bir talebe vardı. Bir gün ders sırasında İbn-üs-Semhal isminde bir zât gelmişti. Abdülkâdir Geylânî hazretlerinin onun dersi geç anlamasına karşı gösterdiği tahammüle hayran kaldı. O talebe dersini alıp çıktıktan sonra, gösterdiği sabra hayret ettiğini söyleyince, Abdülkâdir Geylânî hazretleri;…

“Ehl-i beytin sevgisinin, îmân ve hüsn-i hâtimeye yâni son nefeste îmân ile gitmeye büyük tesiri olur.” Abdülehad bin Zeynelâbidîn rahmetullahi aleyh

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun, Hindistan evliyâsından olan Abdülehad bin Zeynelâbidîn aynı zamanda İmam Rabbani’nin rahmetullahi aleyh babasıdır. Şöyle buyurmuşlardır; “Salavâtlar Peygamber efendimize sallallahu aleyhi ve sellem, uymakla şereflenmenin ve bereketli hidâyetlerine(doğru olan yola) kavuşan müminlere verilen nîmetin hakkının edâsı, şükrüdür(kendimiz için ahirete gönderelim). Ayrıca, Peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine,…

Kıyamet günü hamd sancağı, Allahü Teala’nın habibi Hz. Muhammed’e sallallahu aleyhi ve sellem verilecektir.

Cenab-ı Allah, Kıyamet günü habibi Peygamber efendimize sallallahu aleyhi ve sellem, Hamd sancağını verecektir. Mahşer gününde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti(Allah’ın emir ve yasaklarına itaat edenler) bu sancağın altında toplanacak, Peygamber efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem Makam-ı Mahmud’a geçip, ümmetine şefaatte bulunacaktır. İşte bundan ötürüdür ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize şunu…

Ey bütün duaları işitip cevab veren ve beni yaratan Rabbim!

“Muhakkak ki Allah ve melekleri, o peygambere (Hz. Muhammed’e) salat/dua ederler. Ey iman edenler! Siz de ona muhakkak salat ve selam edin! ” (Ahzab suresi, 56.ayet) Ya ilahena! Efendimiz Muhammed’e, mübarek nesline ve ehli beytine salat eyle, Öyle bir salat ile ki bizi onun hürmetine her türlü tehlike ve afetten kurtar, Onun bereketine bütün ihtiyaçlarımızı…

“Çünkü her cuma günü ümmetimin salavatı bana arz olunur” Peygamberler gerdanlığının en efdali Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Bismillahirrahmanirrahim/Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile Allah’ın Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; “Cuma günü bana çokca salavat-ı şerife okuyunuz. Zira cuma günü amellerin sevabının kat kat olduğu gündür. Her kimin bana salavatı çok olur ise kıyamet günü bana en yakın olur. O gün benim için vesile derecesi isteyiniz. Vesile cennetteki…

“Şaban ayında Allah-ü Teala kullarına bereketler indirir, hataları bir yana atılır, günahları silinir” Abdülkadir-i Geylani sırrı mukaddes kılınsın

Bu ay Allah-ü Teala’nın Resulü Ekrem’e sallallahu aleyhi ve sellem, özel kıldığı bir aydır ki, diğer zamanlarda olduğu gibi aslında bu ay içerisinde salavat-ı şerifeleri daha fazla okumak ve bağışlamak gerekir. Okuduğumuz salavat-ı şerifeler, rahmet, övgü, istiğfar, şefaat ve dua ile eşdeğerdir, bundan ötürüdür ki mükafatı da güzeldir. Sahabe’nin ileri gelenlerinden ders alan Mücahid şöyle…

Ya İlahena! Bana bütün gizli sırları, ma’rifetini aç.

Ya İlahena! Sırlar göğünün güneşi, bütün nurların mazharı, Celal dairesinin merkezi, cemal aleminin kutbu olarak lütuf ve ehadiyet (Allah’ın tek olduğu) sırrına mazhar olan biricik, latif zat-ı Muhammediye’ye salat eyle. Ya İlahena! Onun, senin katında olan sırrı hatırına ve onun sana olan ma’nevi seyri hürmetine, Korkumu emniyete çevir, maddi-manevi tökezlemelerimi azalt. Hüznümü ve hırsımı gider….

“Resul-ü Zişan’a aleyhissalâtu vesselâm okunan salavat-ı şerifeler, o sofraya edilen da’vete icabettir” Bediüzzaman Said Nursi rahmetullahi aleyh

Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim “Nebiyy-i Zişan’ın (aleyhissalâtu vesselâm) Makam-ı Mahmud’u (cennetteki en yüksek derecedir), ilahi bir maide ve Rabbani bir sofra hükmündedir. Evet tevzi edilen lütuflar, feyizler, nimetler o sofradan akıyor. ” Mesnev-i Nuriye, 74 Bediüzzaman Said Nursi  Resulullah aleyhissalâtu vesselâm şöyle buyurmuştur ; Bir kimse ezan sesini duyduğu zaman ” Allah’ım, ey bu tam davetin,…

“Muhakkak ki dua, sema ile arz arasında durdurulmaktadır. Peygamberine aleyhissalâtu vesselâm salat etmedikçe ondan bir şey yükselmez” Hz. Ömer radıyallahu anh

Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim Allah’ım ezel’den, ebed’e yarattıklarının ve yaratacaklarının sayısı ve onların seni tesbihi sayısınca, zerrelerin,tanelerin ve evrendekilerin birbirlerine uzaklıklarının toplamınca, Efendimiz Hz. Muhammed’e aleyhissalâtu vesselâm tam isimlerinle ve en güzel kelamınla salat-ü selam eyle.