Peki nedir o mukaddes nizam?

Hepimiz farklı sıfatlarla sıfatlandırıldık. Şayet Allah herkesin tıpatıp aynı olmasını isteseydi, hiç şüphesiz öyle yapardı. Farklılıklara saygı göstermemek, kendi doğrularını başkalarına dayatmaya kalkmak, Cenab-ı Hakk’ın mukaddes nizamına saygısızlık etmektir.   Şems-i Tebrizi rahmetullahi aleyh

Sebep olan, yapan gibidir.

Bir kimsede bir iyilik(iyi davranış) görürseniz, o iyiliği ona sevdiriniz. Biliniz ki o kişinin yanında o iyiliğin benzeri başka iyilikler de vardır. Bir kimsede bir kötülük(kötü davranış) görürseniz, onu sevdirmeyiniz. Çünkü o kişinin yanında daha başka kötülükler de vardır.   İmam-ı A’zam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh

İslam, bazı insanların düşündüklerinin aksine, iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar

İyilik ve kötülük, yaşamın her yönüyle/her konuda, içinde olan bir husustur. Her şey, ancak zıddı ile bilinir, ehemmiyeti anlaşılır ve kıymet bilinir. İnsanların bazı davranışlarına rağmen, çok merhametli ve çok bağışlayıcı olan Allah, belki günah ve hatalarından, yanlışlarından pişman olurlar ve bana yönelirler diye(ki bu pişmanlık kalpte başlarsa bile geçerlidir) hemen cezalandırmaz, bekler, kullarına yine…

Bir “söz” üzerine

Her kötü huy ve kötü davranışlar, iman eksikliğine ve ihlas yokluğuna götürür. neüzubillah  

“ve ona(sarhoşluk vereni içene) Cehennem’de Tînetü’l hıbâl içirilir.” Allah’ın ezel sırlarının şahidi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

«içki, malı (kazanılanları) heba eder, aklı yok eder(örter-kapatır)» Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; “Sarhoşluk veren (zihni bir süre donduran ve kendinden geçirici bir zevke ulaştıran, aklı karıştıran) her şey haramdır, bir içimi de, bir yudumu da haramdır” Abdullah b. Ömer’den radıyallahu anh rivâyete göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “İçki (sarhoşluk…

“Mü’min bir kul, bayramda dilek diler, Rabbi de onun bu dileğini kabul buyurur, ikram evi olan cennetlerine alır..” Abdulkadir-i Geylani sırrı mukaddes kılınsın

Mü’min bir Kul’un bayramı ; Allah’ın rızasıdır Başında hidayet tacı, gözlerinde ibret nazarı, kulaklarında hakkı dinlemek, dilinde tevhid şehadeti, kalbinde ALLAH ve her daim yakın olma arzusu vardır. Bayram, lezzetler ve arzu edilen dünya değildir Asıl bayram; Orucun ve bu zaman içerisinde tüm hal ve davranışların Allah’ın rızasına uygun olup olmadığının bilinmesi demektir. Günahların ve…

Onlara, “Allah’ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın” dendiğinde, inkârcılar müminlere derler ki: “Dilese Allah’ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz! Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz.” (Yasin suresi, 47.ayet) Allah Subhânehû ve Teâlâ

Ensar, lûgat itibarıyla yardımcılar demektir. Ensar olmak; -Zor durumdaki kardeşlerimizde bir eksiklik, bir kusur varsa, incitmeyen bir dille bunu düzeltmeye çalışmaktır, zira biz de kusursuz değiliz. -Zor durumdaki insanların içinde bulundukları kötü şartlardan, zaruretten, yaşadıkları belirsizlikten, itilip kakılmaktan kaynaklanan hoşa gitmeyen hallerini mazur görmektir, zira içimizden de bazı insanların halleri, davranışları hoş değil, kendimizi aklamayalım,…

“O’na yumuşak üslup’da söyleyin” Hilm sahibi olan Allah Azze ve Celle

“Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır, yada korkar.” (Taha suresi 44.ayet  ) Her işte yumuşak huylu olmayı buyuran Allahü Teala, Peygamberi Hz. Musa’ya aleyhisselam “kavlen leyyinen” yani muhatabı rencide etmeyen, sakin, yumuşak, bir dille Firavun’a hitap etmesini buyurmuşken, ne kadar günahkar olursa olsun, ne kadar haram ve hatalar içinde olursa olsun, bunu insanlardan esirgemek…

Bir ” söz ” üzerine

Yaşı büyük olan insanların her davranışının, her kararının yada her söylediğinin doğru olamayacağı gibi, Yaşı küçük olan insanların her davranışının, her kararının yada her söylediğinin yanlış olacağı anlamına gelmez

“İstediğiniz” gibi değil

Biz, saygın gördüklerimize saygılı davranıyoruz, Saygı çerçevesinde davranmadıklarımızın bunu hak etmediğini düşünüyor ve istediğimiz gibi davranma serbestlîğini gösteriyoruz.. Ancak , Kişi, Allah-ü Teala’nın kendisini her an görmekte, işitmekte olduğunun bilinci ile  davranışlarını düzeltmelidir çünkü Allah, her yerde’dir Kişi, karşısındakinin neye lâyık olduğunu değil, Allahü Teala’nın hoşnud/razı olacağı davranışa göre düşünüp hareket etmesi uygun olandır. Kişi,…