Mektubun üzerinde zorluk ve sıkıntı zamanlarında okunup da faydası görülen bir duâ yazılıydı…

Sırrı mukaddes kılınsın, Evliyanın büyüklerinden olan Ahmed bin İdrîs rahmetullahi aleyh bir kısım talebelerine bir yere gitmelerini emretti. İçlerinden birini de sünnet üzere emîr/ başkan yaptı. Onlar da yola çıktılar. Cidde’ye yaklaştıklarında azıksız ve parasız kaldılar. Onların emîri gece rüyâsında Ahmed bin İdrîs’i gördü. Ahmed bin İdrîs kendisine bir mektup verip; “Bunu al Allahü teâlânın…

Bir “nasihat” üzerine..

“Sizde olmayan meziyetlerle sizi metheden kimsenin, sizde olmayan kötülüklerle de bir gün kötüleyeceğini unutmayınız. “İstediklerini vermediğiniz zaman kızan, kırılan veya küsen arkadaş, gerçek arkadaş değildir.” “Tevekkül, her şeyi Allah’tan bilmek ve rızkı O’nun verdiğine inanmaktır.” “Tevekkül, bütün işlerinde Allahü teâlâya teslim olmak, başa gelen her şeyi O’ndan bilip katlanabilmektir.” “Hüsn-i zannı(iyi/hayırlı/güzel düşüncesi) olanın hayatı hoş…

Bir nasihat üzerine…

“Dünyâ sevgisinden sakın. Zîrâ sirke saf balı bozduğu gibi dünyâ sevgisi de sâlih ve iyi amellerini bozar. Yetimlere şefkat, ihtiyacı olana elbise giydirmekle merhamet, açları doyurmakla himâye, garipleri zayıfları ikrâm ile korumak âdetin olsun. Bu işlerin Allahü teâlâ katında kaybolmaz. Zikre, Allahü teâlâyı anıp, hatırlamaya devâm et. Bir an bile Allahü teâlâdan gâfil olma, O’nu…

“Bu namazı bir kul kılar ise.. Allah-ü Teala onun okuduğu her harf ve her ayet için cennette bir mahrefe ihsan eder” dedi ümmetinden her bir insanın cennete girmesi için mücadele eden son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki; “Beni Peygamber olarak gönderen Yüce zat hakkı için bu namazı kılanın kalbinden hikmet kaynakları kaynamaya başlar, o hikmetleri dili konuşur. Allah-ü Teala o kimseye, dünyanın derdini de devasını da gösterir.  Beni Peygamber olarak gönderen Allah hakkı için her kim bu namazı anlattığım şekilde kılar ise başını secdeden…

Ramazan Bayramımız hayırlara vesile, mübarek olsun inşaALLAH

Bir kimse bayram günleri ( normal günlerde de olmak üzere ) çevresine karşı özenli olmalıdır, Onlardan birine bakarsın, sevinçli görürsün Bir başkasına bakarsın, kederli görürsün Birine bakarsın ki zengindir, bir başkasına bakarsın ki fakir Biri ferahlık içindedir, diğeri ise sıkıntı Bizim yapmamız gereken şey ise Allah-ü Teala’nın rızası için iyilikler yapmaktır İhtiyacı olana moral vermek…

Bir gün bu korkusundan dolayı onu büyük bir sandık içine koydu. Kapağını kilitledi. Kendisi de sandığın üzerine yattı..

Sâlim isminde bir kimse küffâr(müslüman olmayan) memleketlerinden birinde esirdi. Başında bir nöbetçi asker vardı. Bu asker müslümanların, Seyyid-i Bedevî’yi çok sevdiklerini, sıkıntıda kalınca rûhundan yardım istediklerini ve Allahü teâlânın izni ile böyle insanların imdâdına yetiştiğini duymuştu. Bunun için o zâtın Seyyid hazretlerinden yardım talebinde bulunmasından korkuyordu. Ona sık sık; “Eğer senin, yâ Ahmed Bedevî! dediğini…

Sabredemediğimiz şeylerin iç yüzü vardır

İç yüz; Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan neden veya nitelik, mahiyeti anlamındadır. “Beklemesini bilenin, bazı şeyler ayağına gelir” demiştir Honoré de Balzac “Kim sabrederse rızkı gelir ona. Aşırı hırsla çalışma ve çabalama sabırsızlıktır. Mademki rızkı taksim eden O’dur(Allah), o halde şikâyet küfürdür. Sabır gerekir. Sabır, genişliğe ulaşmanın anahtarıdır. Padişah(Allah) köleye(kul’a) şikayet edilir mi?…

Dünyada bazı şeyler değişebilir..

Ve biz buna hazırlıksız olarak yakalanırsak, kimimiz sıkıntılar yaşar, kimimiz kaybedenlerden olur, kimimiz içinse çok geç olabilir. Yanlış yönlendirilme ile kör uçuş yapmak risklidir. Eğilimlerimizi(yönelimlerimizi) bunun için gözden geçirmeliyiz. Biz de değişmeliyiz ama iyi ve hayır yönünde.. Bir beşer ve yaratılan insan olarak cüzi(kendi) irademizle planlar yapabiliriz fakat iradesi her şeyin üzerinde ve mutlak güç sahibi…

Kader ve kazayı takdir eden ve ondan başka ilah olmayan Cenab-ı hak şöyle buyurmuştur ; Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır. ﴾Hadid suresi, 22﴿

Elinizden çıkana(kaybettiklerinize, hoş görmediğiniz ve olumsuz gördüğünüz her bir şeye) üzülmeyesiniz ve Allah’ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye (böyle yaptık.) Çünkü Allah, kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez. ﴾Hadid suresi, 23.ayet﴿

Allah’ım, senden başka ilah yoktur

Yâ Rabbî! Sen, kendisini balığın karnında hapsettiğin zaman, sâlih bir kulun olan Yûnus aleyhisselâm karanlıkta sana; “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn (Senden başka hiç bir ilâh yoktur, seni bütün noksanlıklardan tenzîh ederim. Gerçekten ben, haksızlık edenlerden oldum.)” diye nasıl duâ edip yalvarmışsa, ben de sana öyle yalvarıyorum. Yâ Rabbî! Senin yüce kelâmın…