Fakat insanlar Lâ ilâhe illallah kelimesinden uzaklaştılar. Onlarda sadece dilin kelime-i tevhîdi söylemesi kaldı.

İran’da yetişen evliyânın büyüklerinden ve fıkıh âlimi olan Ahmed Gazali rahmetullahi aleyh, büyük âlim İmâm-ı Gazâlî’nin rahmetullahi aleyh kardeşidir. Ahmed Gazâlî hazretleri vâzlarının birinde Lâ ilâhe illallah lafzının faziletini şöyle anlattı: Allahü teâlâ hadîs-i kutsî’de(Kutsal sözünde); “La ilâhe illallah benim kal’amdır(kale-sur). Kim benim kal’ama girerse, azâbımdan emîn olur.” buyuruyor. Lâ ilâhe illallah, Allahü teâlâyı bildiren…

Dünya’da birileri, senin şükretmeyi unuttuğun nimetler için, göz yaşları dökerek, bazıları korkarak, bazıları mücadele vererek, bazıları ise kalp kırıklığı ve üzüntü içinde Rabbin’e yalvarıyor.

Şükür ise sadece, bazılarınızın dilinin ucuyla, yüzeysel olarak söylediği çok şükür, yada bir çoğunuzun anlamını bile bilmediği Elhamdülillah demek değildir. Dünyanın iki ülkesinde bulunan okul yollarından sadece iki tanesi; bazı ailelerin çocukları vardır, onlar ki egosuna hitap edilir, servisleri yada okula ulaşabilmek için her türlü düzgün imkanları olan öğrencilerdir, fakat kimileri okuldan kaçar, kimileri okula gitmek…

İlk defa sepet ören, Hz. Süleyman’dır aleyhisselam

Hz. Süleyman aleyhisselam şöyle münacaatta bulundu; “Rabbim, benden evvel hiç kimseye vermediğin mülkü bana verdin. Benden sonra, bu mülkü başkasına vermemen için senden dilekte bulundum, sende bu dileğimi yerine getirdin. Şayet verdiğin bu nimete şükür için kusurlu olursam, benden daha çok şükreden birini göster ki, ona göre şükredeyim.” Allahü Teala şöyle buyurdu; “Ya Süleyman, bana…

“Ehl-i beytin sevgisinin, îmân ve hüsn-i hâtimeye yâni son nefeste îmân ile gitmeye büyük tesiri olur.” Abdülehad bin Zeynelâbidîn rahmetullahi aleyh

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun, Hindistan evliyâsından olan Abdülehad bin Zeynelâbidîn aynı zamanda İmam Rabbani’nin rahmetullahi aleyh babasıdır. Şöyle buyurmuşlardır; “Salavâtlar Peygamber efendimize sallallahu aleyhi ve sellem, uymakla şereflenmenin ve bereketli hidâyetlerine(doğru olan yola) kavuşan müminlere verilen nîmetin hakkının edâsı, şükrüdür(kendimiz için ahirete gönderelim). Ayrıca, Peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine,…

verilene odaklanmak..

Bazen bizi kötü hissettiren ve bizim irademiz dışında gelişen durumlarda oluruz, Ancak şikayet ve isyan edilmelidir, unutma ki şer’ sandığımız bir şeyin arkasında bir hikmet/ bir hayır vardır, Allah-ü Teala bilir, biz bilmeyiz. Çok kötü bir şey mi oldu, o vakit hemen Kehf suresi, 64.ayetinden itibaren mealini oku, Hz. Hızır aleyhisselam ve Hz. Musa aleyhisselam…