“O insandır ki kıyamet günü onun sancağı arkasına saplanıp dikilecektir, O zalim ve zulüm eden devlet başkanıdır.” Allah’ın son elçisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Zalimler ve zulmedenler için yaşasın Cehennem!!! 2191.Hadis– Ebû Saîd el Hudrî’den radıyallahu anh rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün ikindi namazını ilk vaktinde kıldırıp sonra kalkıp konuşmaya başladı. Kıyamete kadar olacak şeylerden bildirmedik hiçbir şey bırakmadı. Bu haber verdiği şeyleri ezberleyen ezberledi unutan unuttu. Söyledikleri arasında şunlar vardı: “Dünya yemyeşil…

Namaz kılmayan birinin, Cehennemin derinliğini bilmesi, sonunu öğrenmesi ile doğru orantılıdır; bir kaya düşünün ki cehennemin kenarından aşağıya doğru yuvarlandığında 70 sene geçmesine rağmen yine de dibine ulaşamaz.

Ahiret, insan için bir hazine kadar değerli(olmalı). “Yaşam ile ölüm arasında ince bir çizgi vardır” denir. Dünyadaki yaşam geçici ve tükenici, öldükten sonraki yaşam olan ahiret ise sonsuzdur. İnsan aklı, ölüm kendisine gelmeyecek gibi sonsuza daha yatkındır. İnsanın emelleri(hedefleri-amaçları) ve idealleri, onun aklındaki dünya sonsuzuna yöneliktir. Fakat gerçek olan sonsuzluk ahirettedir ve ahireti düşünmeyen, ona…

5 vakit namazın örneklemesini şöyle yapmıştır Allah’ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu; “Söyleyiniz sizden birinizin kapısının önünden her gün beş sefer yıkandığı bir nehir aksaydı o kimsede kir adına bir şey kalır mıydı? Ashab “onun üzerinde kirden bir şey kalmaz” dediler. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem; “işte beş vakit namaz aynen böyledir. Allah o namazla kulunun hatalarını siler süpürür.” (Nuhari,…

Fakat insanlar Lâ ilâhe illallah kelimesinden uzaklaştılar. Onlarda sadece dilin kelime-i tevhîdi söylemesi kaldı.

İran’da yetişen evliyânın büyüklerinden ve fıkıh âlimi olan Ahmed Gazali rahmetullahi aleyh, büyük âlim İmâm-ı Gazâlî’nin rahmetullahi aleyh kardeşidir. Ahmed Gazâlî hazretleri vâzlarının birinde Lâ ilâhe illallah lafzının faziletini şöyle anlattı: Allahü teâlâ hadîs-i kutsî’de(Kutsal sözünde); “La ilâhe illallah benim kal’amdır(kale-sur). Kim benim kal’ama girerse, azâbımdan emîn olur.” buyuruyor. Lâ ilâhe illallah, Allahü teâlâyı bildiren…

“Bir hükümdar düşün ki ziyafet hazırlatır ve o ziyafete halkını davet eder” demiş Allah’ın kendisine yakın kıldığı melek

Örnekleme; Düşünceleri belirgin kılmak için uygulanan bir anlatım yoludur, anlaşılmasını kolaylaştırır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;  “Rüyamda gördüm Cibrîl(Cebrail) başucumda Mikâil’de ayak ucumda durmuş biri diğerine şöyle diyordu: “Bu kimse için bir örnekleme yap” O’da şöyle dedi: “Dinle kulağın duysun, kalbin anlasın(iyice anla), senin durumunla(Hz. Muhammed’in) ümmetin(Peygamberimize uyanların) durumu bir hükümdarın durumuna…

Vicdan, kişinin kendi niyeti veya davranışları hakkında kendi ahlâki değerlerini temel alarak yaptıklarını veya yapacaklarını ölçüp biçtiği bir yerdir

“Kötü bir işin en gizli şahidi, vicdanımızdır.” demiştir Allah’ın emirlerinin halifesi Ömer bin Hattab(Allah ondan razı olsun) “Her şeyde(hayatın her alanında) vicdan sahibi olmayan kişiye hiçbir şeyde güvenme.” demiştir Laurence Sterne “Vicdan, hareketlerimizin kendimiz üzerinde tesir yapabileceği şuurudur.” demiştir Paul Henri Thiry d’Holbach “Vicdan, ruhun ilahi içgüdüsüdür.” demiştir Samuel Smiles Allah’ın son Peygamberi Hz. Muhammed…

“İki kişi, bir kişiyi yalnız bırakarak fısıltı ile konuşmasın çünkü bu hareket o mü’mini incitir. Allah’ta bir mü’minin incinmesinden hoşlanmaz” Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

2825.Hadis- Abdullah’den Allah ondan razı olsun rivâyete göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Üç kişi olduğunuz vakit, iki kişi diğerinden ayrı olarak fısıltı ile konuşmasın. Allah ondan razı olsun Sûfyân rivâyetinde Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demektedir: İki kişi üçüncüden ayrı olarak fısıltı ile konuşmasın bu hareket onu üzer. (Buhârî, İstizan: 16; Müslim,…

İçinde meleklerin olmadığı bir evde bereket ve rahmet nasıl olur

2804.Hadis- Ebû Talha’dan radıyallahu anh rivâyete göre, şöyle diyor: Rasûlullah’den sallallahu aleyhi ve sellem işittim şöyle diyordu: “Köpek, resim ve heykel bulunan eve melek girmez.” (Buhârî, Bed-il Halk: 27; Müslim, Libas: 17)  2805.Hadis- Rafî’ b. İshâk’ın haber verdiğine göre, şöyle demiştir: Ben ve Abdullah b. ebî Talha Ebû Saîd el Hudrî’yi hastalığı dolayısıyla ziyarete gitmiştik….

O ki bir bedduası üzerine gökten 2000 meleğin indiği son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peki lanet ettiği bir kısım kadın ve erkeklerin hali nedir?

2781.Hadis – Humeyd b. Abdurrahman’dan rivayetle(Allah ondan razı olsun),  Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır ; “İsrail oğullarının kadınları bu peruk(saçlarını kuaförlere satanlar ve başkasına ait saçları bir başkalarında kullananlar) işine başladıklarında helak olmuşlardır.” (Buhârî, Ehadis-ul Kur’ân: 27; Müslim, Libas: 17)  2782.Hadis- Abdullah b. Mes’ûd’den(Allah ondan razı olsun) rivâyete göre; “Güzel olacağız diye Allah’ın…

Meleklerden haya(çekinin-utanın)ediniz

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; Çıplak(ve islama uygun olmayan kıyafetlerle) durmaktan sakınınız. Çünkü sizden ayrılmayan, ancak abdest bozarken(tuvalete girerken) ve eşinizle cinsel ilişki yaparken ayrılan melekler vardır, onlardan haya edip onlara karşı saygılı olunuz.   Kaynak : Sünen-i Tirmizi Ebu İsa(Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun) İbn Ömer’den radıyallahu anh rivayetle / (Buhârî,…