Bir tartışma sırasında, kızdığımız anda gerçek için uğraşmayı bırakır, kendimiz yani nefsimiz için uğraşmaya başlarız. Nefsin için değil, hakikat için tartışmadan kaçınarak yumuşak üslup ile sözünü söyle..

Mirac gecesinde Cennetin de kendisine gösterildiği Alemlere Rahmet olarak gönderilen, insanlardan her birinin Allahü Teala’nın kendileri için hazırlattığı cennete nail olmaları için güzel ahlaka yönlendiren Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki; “Geçersiz ve boş olan yalan söylemeyi kim terk ederse Cennetin etrafında bir köşk yaptırılır. Kim de haklı olduğu halde münakaşayı…

“Zan(kuşku/itham/kesin bilinmeyen) ve kötü tahminden daima uzak durunuz çünkü sözlerin en yalanı kötü zan ve tahminlerdir.” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

Kaynak : Sünen-i Tirmizi Ebu İsa(Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun) Ebû Hüreyre’den radıyallahu anh rivâyetle 1988. Hadis (Ebû Dâvûd, Edeb: 37) Ya Rabbi! Peygamber Efendimiz’e ve onun mübarek nesline, ehl-i beytine ve ashabına, salat ve selam eyle, nihayetsiz rahmet ve bereketine mazhar eyle.  

Tarafını sen seç..

1971. Hadis– Abdullah b. Mes’ûd’dan radıyallahu anh rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Doğruluktan ayrılmayınız! Doğruluk iyiliğe götürür, iyilikte  Cennete götürür. Kişi doğru olduğu ve doğruları araştırıp yine doğru yolda olduğu sürece Allah katında “Sıddîk” = Dosdoğru kimse, Allah’tan gelenleri tasdik eden kimse olarak yazılır. Yalandan sakınıp uzak durunuz. Yalan…

“(İslam’da)Dinde yeri olmayan fakat dindenmiş gibi gösterilmeye çalışılan şeylerden sakınıp uzak durunuz çünkü onlar sapıklıktır(yanlıştır).” Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

  Kaynak : Sünen-i Tirmizi Ebu İsa(Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun) 2676. Hadis- Irbad b. Sariyeden radıyallahu anh/Allah ondan razı olsun rivâyetle. Ya Rabbi! Peygamber Efendimiz’e ve onun mübarek nesline, ehl-i beytine ve ashabına, salat ve selam eyle, nihayetsiz rahmet ve bereketine mazhar eyle.

Her kim Kevser havuzunda Allah Rasulüne sallallahu aleyhi ve sellem eşlik etmek isterse, zulüm eden idarecinin yanında yer almasın

2259. Hadis- Ka’b b. Ucre’den radıyallahu anh rivâyete göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Dinleyin! Benden sonra bir kısım idareciler gelecek. Her kim onların yanına girer, onları destekler ve yalanlarını doğru kabul eder, onların haksızlıklarında onlara yardım ederse benden değildir. Bende ondan değilim, bu tip kimseler (Kevser)havuz başında bana yaklaşamayacaklardır. Her kim de…

Namaz kılmayan birinin, Cehennemin derinliğini bilmesi, sonunu öğrenmesi ile doğru orantılıdır; bir kaya düşünün ki cehennemin kenarından aşağıya doğru yuvarlandığında 70 sene geçmesine rağmen yine de dibine ulaşamaz.

Ahiret, insan için bir hazine kadar değerli(olmalı). “Yaşam ile ölüm arasında ince bir çizgi vardır” denir. Dünyadaki yaşam geçici ve tükenici, öldükten sonraki yaşam olan ahiret ise sonsuzdur. İnsan aklı, ölüm kendisine gelmeyecek gibi sonsuza daha yatkındır. İnsanın emelleri(hedefleri-amaçları) ve idealleri, onun aklındaki dünya sonsuzuna yöneliktir. Fakat gerçek olan sonsuzluk ahirettedir ve ahireti düşünmeyen, ona…

Abdülkerim Cili rahmetullahi aleyh, şeytanın stratejilerinden şöyle bahsederek bizleri bilgilendirmektedir

Abdülkerîm Cîlî rahmetullahi aleyh, talebelerini bilhassa nefsin(insanın istek ve arzularının) ve şeytanın aldatmalarına karşı çok uyarır, dikkatli olmalarını öğütler ve hocalarının sözünden hiç çıkmamalarını sıkı sıkıya tenbih ederdi. İblisin şöyle dediğini bildirirdi: “Vallahi, bana göre bin âlimi aldatmak, îmânı kavi bir ümmiyi(okuma yazma bilmeyen ama imanı güçlü olan) aldatmaktan daha kolaydır.” O insanlar üzerinde şeytanın…

Hakikatler, yalan insanlarla temsil edilemez.

Gerçeğe aykırı(söz, davranış ve vücut dili) olan bir insanın dış görünüşü, tıpkı bir ayna gibidir. İçten yalan olsa da dışına yansıyanlar gerçeği anlamamızı sağlar. “Herkesi bir defa, bazılarını her zaman kandırabilirsiniz. Ama herkesi her zaman kandıramazsınız.”  demiştir Abraham Lincoln Kişi bilmediği halde her hangi bir konuda “bu böyledir” demekten sakınsın. O zaman Allahü teâlâ ona,…