“Karanlıktaysan, gölgen bile seni yalnız bırakır” diye bir söz vardır..

Ancak biz, Allah’ın kullarıyız Buna tam olarak inanan ise Allah’ın kendisi ile her nerede ve ne şartlarda olursa olsun, onunla beraber olduğunu ve yalnız bırakmadığı bilir. Allahü Teala, dua eden ve onu anıp(zikreden), kendisinden yardım isteyenin halini görür ve işitir.  Allah, kullarına yine kulları ile yardım eder. Yeter ki o insan Allah’a dua etsin, O’ndan…

Kötülüğe karşılık kötülükle değil, iyilik ile muamele eyle ey vicdanı olan insan!

Müslüman, (müslüman)kardeşine güler yüzlü olmalı, (Ahiret)Din ve dünyâ işine, yardımda bulunmalı. Bir köylü, Medîne’de, sordu Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem “Yâ Resûlallah, din nedir, öğret bize?” Buyurdu ki: “Allah’ın, emrine itâattir, Onun mahlûklarına, merhametli olmaktır.” Güzel ahlâk hakkında suâl eden birine, buyurdu ki: “İhsân(iyilik ve lutufta bulunmak) et, senden yüz çevirene!”

“Biri sana iyilikte bulunursa, devamlı sûrette Allahü teâlâya şükret. Çünkü o insanın kalbini sana çeviren Cenâb-ı Hak’tır” dedi Sultân-ül-Ârifîn rahmetullahi aleyh

Evliyanın büyüklerinden ve Silsile-i aliyye denilen büyük âlim ve velîlerin beşincisi olan  Sultân-ül-Ârifîn Bâyezîd-i Bistâmî’nin sırrı mukaddes kılınsın yakınlarından biri seyâhate çıkarken, huzûra gelip; “Bana tavsiyede bulunur musunuz?” dedi. O da; “Üç şey ile sana tavsiyede bulunurum” dedi: “Yolculukta kötü huylunun biri sana arkadaşlık ederse, onun kötülüğünü kendi güzel ahlâk potana sok da şekillendirmeye çalış….

“Bir tatlı dil, bir de af, peşinden eziyet gelecek sadakadan daha hayırlıdır” Her yönden ve her şeyin üzerinde eksiksiz olarak zengin ve kudreti olduğu halde hemen cezalandırmayan Allah Azze ve Celle (Bakara suresi, 263.ayet)

Allah Teâlâ kendi yolunda bulunan ve sonra da hayır ve sadaka verdiği kimselerin başına kakmayan, yaptığından dolayı hiç kimseye ne sözle, ne de işiyle başa kakmayan kimseleri överek buyuruyor ki : «Mallarını Allah yolunda infâk(harcayıp, verip) edip de sonra infâk ettikleri şeyin ardından başa kakmayan ve (iyilik yaptıkları kimseye daha önceki iyiliğin ecrini düşüren) eziyette…

“Hak(asıl gerçek), Rabbinizdendir. Artık dileyen iman(inansın)etsin, dileyen inkar etsin.” ﴾Kehf suresi, 29.ayet﴿ Her sözü gerçekleşecek olan Allah Azze ve Celle

“Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki, onun alevden duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Feryat edip yardım dilediklerinde, maden eriyiği gibi, yüzleri yakıp kavuran bir su ile kendilerine yardım edilir. O ne kötü bir içecektir! Cehennem ne korkunç bir yerdir.” ﴾Kehf suresi, 29.ayet﴿ 

“Şayet, yere ve semalara konuşma izni verilecek olsa, ilk olarak ramazan ayında oruç tutanlara cennet müjdesi verirlerdi. “Allah’ın hidayetinin güneşi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adına(Bismillahirrahmanirrahim) Bütün güzel övgüler, şükürler, senalar, takdisler Alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsus’tur.(Elhamdülillahi Rabbil Alemin) Allah’tan başka yaratıcı ilah yoktur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. (La ilahe illallah, Muhammedün resulullah) “Ey iman edenler ! (bana itaat edenler ve gönderdiğim kitaplarıma ve peygamberlerime inananlar),Sizden öncekilere farz (yapılması…

“Kurtuluş için, hürriyet ve iffete dikkat edin.” Abdülhakîm Hüseynî rahmetullahi aleyh

Abdülhakîm Hüseynî, gittiği yerlerde hem talebe okutup ilim öğretti, hem de sohbetleriyle insanlara dünyâda ve âhirette mutlu olmanın yollarını gösterdi. Talebelerinden birisinin; “Canım Gavs’a kurbân olsun! Bize öyle bir nasîhatte bulununuz ki dünyâ ve âhirette bizim kurtuluşumuza vesîle olsun.” dedi. Abdülhakîm Hüseynî Efendi; “Kurtuluş için hürriyet ve iffete dikkat edin.” buyurdu. Talebesi; “Efendim hürriyet ve…

Dünya’da birileri, senin şükretmeyi unuttuğun nimetler için, göz yaşları dökerek, bazıları korkarak, bazıları mücadele vererek, bazıları ise kalp kırıklığı ve üzüntü içinde Rabbin’e yalvarıyor.

Şükür ise sadece, bazılarınızın dilinin ucuyla, yüzeysel olarak söylediği çok şükür, yada bir çoğunuzun anlamını bile bilmediği Elhamdülillah demek değildir. Dünyanın iki ülkesinde bulunan okul yollarından sadece iki tanesi; bazı ailelerin çocukları vardır, onlar ki egosuna hitap edilir, servisleri yada okula ulaşabilmek için her türlü düzgün imkanları olan öğrencilerdir, fakat kimileri okuldan kaçar, kimileri okula gitmek…