Ne demiş pir’im Mevlana Celaleddin-i Rumi “Öyle bir anlat ki, duyunca fazilet sahibi de kabul etsin, bir şeyden anlamaz olan insan da” sırrı mukaddes kılınsın

Herkesin aklının ereceği, fikrinin anlayacağı tarzda anlat, Söz söyleyen kemal sahibi olursa, söz söyleme sofrasını yaydı mı, o sofra her çeşit lezzetlerle dolar, Hiçbir misafir mahrum kalmaz, herkes o sofrada kendi gıdasını bulur, O sofra, Kur’an’a benzer. Kur’an’ında 7 manası vardır, insanların sıradan olanları da, irfanda(anlamada) ileri gelenleri de ondan doyar.   Mesnevi III. cilt…

Hakikatler, yalan insanlarla temsil edilemez.

Gerçeğe aykırı(söz, davranış ve vücut dili) olan bir insanın dış görünüşü, tıpkı bir ayna gibidir. İçten yalan olsa da dışına yansıyanlar gerçeği anlamamızı sağlar. “Herkesi bir defa, bazılarını her zaman kandırabilirsiniz. Ama herkesi her zaman kandıramazsınız.”  Abraham Lincoln Kişi bilmediği halde her hangi bir konuda “bu böyledir” demekten sakınsın. O zaman Allahü teâlâ ona, “yalan…

“Allah için tevâzû edeni, Allahü teâlâ yükseltir.” Güzel ahlakın en yüksek mertebesinde olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Kemâl derecesine ulaşan insanların, yükseldikçe tevâzû ve sûreten kendinden aşağı olanlara karşı davranışlarındaki güzellik artar. Zannolunmasın ki, onun bu tevâzûsu kadrini ve kıymetini azaltır. Hayır, belki daha fazla yükseltir. “Allah için tevâzû edeni Allahü teâlâ yükseltir.” hadîs-i şerîfi bunu ifâde etmektedir. Dünyevî ve uhrevî, maddî ve mânevî mertebelere yükselen kimseler aslâ kendi kulluklarını unutmaz. Allah…

Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. ﴾Nisa suresi, 86.ayet﴿ Kulları arasında güzel davranışları tavsiye eden Allah Azze ve Celle

Selam vermek, Alemlere rahmet olarak gönderilen ve son Peygamber olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in genel kural haline getirdiği bir davranıştır.(yani sünnettir) Eshâb-ı kiramdan(Peygamber Efendimiz’i sallallahu aleyhi ve sellem görenlere ve arkadaşları olanlara denir) ve duâsı kabûl olunan seçilmişlerden olan İmrân bin Husayn (Allah ondan razı olsun) şöyle anlatmıştır; Allah Rasulü sallallahu aleyhi…

İslam, bazı insanların düşündüklerinin aksine, iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar

İyilik ve kötülük, yaşamın her yönüyle/her konuda, içinde olan bir husustur. Her şey, ancak zıddı ile bilinir, ehemmiyeti anlaşılır ve kıymet bilinir. İnsanların bazı davranışlarına rağmen, çok merhametli ve çok bağışlayıcı olan Allah, belki günah ve hatalarından, yanlışlarından pişman olurlar ve bana yönelirler diye(ki bu pişmanlık kalpte başlarsa bile geçerlidir) hemen cezalandırmaz, bekler, kullarına yine…

Ruh hastalıklarının sebebi, îmân eksikliğidir.

Kur’ân-ı kerîm şifâdır. Fakat şifâ, suyun geldiği boruya tâbidir. Pis borudan şifâ gelmez. Gerçek kerâmet, kerâmetin gizlenmesidir. Bunun dışında görünenler, velînin irâde ve ihtiyârı ile değildir. İlâhî hikmet öyle gerektiriyor demektir. Allahü teâlâ sırrını eminine verir. Bilen söylemez, söyleyen bilmez. Ahmaklık, hatâda ısrar etmektir. Hak’tan ve Hak yolundan başka her ne düşünülürse(bağımlı olunursa), hepsi ayrılık…

Bilimsel olarak dünya’nın döndüğü ilk kez 11.yüzyılda El Biruni rahmetullahi aleyh tarafından bildirildi, 16.yüzyıldan sonra ise bu durum uzaydan görüntüleri ile onaylandı.

7.yüzyıl’da ise ezeli ilim sahibi ve  her noksanlıktan münezzeh olan Allahü Teala, bir insanın bilemeyeceği kadar bilimsel (ilmi bilgileri) verileri, geçmiş zamanlarda olanları ve gelecekte olacak olanları, Kur’an-ı Kerim’de ayetlerle (işaretler-bilgiler) Peygamber Efendimiz’e(o zamanın insanlarının anlayacağı şekilde) sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi. Hareketsiz ve sabit sandığın dağlar, bulutlar gibi hareket ederler. Bu, her şeyi mükemmel bir…

Bazen, kötü şeyler(görünüşte) yapan insanlar, farkında bile değillerdir, onlar ki Allah’ın büyük planına hizmet ediyorlardır.

İnsanlar, sebeplerin ardındakini ve gelecekte ne olacağını bilemezler, sadece gördükleri ile düşünür ve konuşurlar. Sabırlar tükenir, hislerle hareket edilir. Sabır ve olayların ardındaki hikmetlerle ilgili bir çok şey okuruz ve dinleriz, fakat bunu kendi yaşamımızda tecrübe edindiğimizde “neden?, nasıl?, ne? ” ile başlayan cümleler ile devam ederiz. Onu kendiniz için kötülük sanmayın, o sizin için…

Unutmayınız, İslam’da kalite her alanda önemlidir.

İslam’da kalite her alanda önemlidir ; Doğru bilgi ve doğru ve hikmetli uygulama, kaliteyi oluştururlar. Bir insan, her şeyden önce İslam’ı araştırmalı ve dinini öğrenmeli, neden bu dünyada olduğunu araştırmalıdır. Çünkü Allahü Teala, bizi bu dünyaya bir neden ve amaç ile göndermiştir. “Annem’den dünyaya geldim” ezber düşüncesi ile yaşamamalıdır. Geçmişini doğru olarak bilmeyen, geleceğini ona göre hazırlayamaz….

Bir ” söz ” üzerine..

Yemeklerde îtidâle(aşırı olmayan, ölçülü), orta hale dikkat etmek, normali muhâfaza etmek, Allahü Teala’ya yakınlaşmanın yollarından biridir.