İffet, özgürlüğün anahtarıdır.

Özgür olmak isteyen kişinin öncelikle esaret altında olduğu tutkularının baskısından kurtulması gerekir. İbn Miskeveyh, iffet erdemini kazanmış insanın, tutkularına köle olmaktan kurtulup özgürleşeceğini belirtir. Sözlükte “haramdan uzak durmak, güzel olmayan söz ve davranışlardan sakınmak” anlamında olan ‘İFFET’, en önemli erdemdir. “Yeme- içme ve cinsî arzu konusunda ölçülü olmak, aşırı istekleri bastırıp dinin ve aklın buyruğu…

Ömür sermayesi pek azdır…

2022. Hadis– Enes b. Mâlik’den radıyallahu anh rivâyete göre şöyle demiştir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir genç bir ihtiyara yaşlı olmasından dolayı ikramda bulunursa, yaşlandığı zaman kendisine ikramda(yardımda) bulunacak bir kimseyi kendisine hazırlar.” (Tirmizî rivâyet etmiştir.)   Kaynak : Sünen-i Tirmizi Ebu İsa(Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun)  Ya Rabbi!…

Sevgi ve kızgınlıkta ölçülü olmak gerekir

1997.Hadis– Ebû Hüreyre’den radıyallahu anh rivâyete göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir; “Sevdiğin kimseyi ölçülü sev ki bir gün sevmeyeceğin bir kişi olabilir. Sevmediğin bir kimseyi de ölçülü şekilde sevme ki günün birinde çok sevdiğin bir kimse olabilir.” (Tirmizî rivâyet etmiştir.)   Kaynak : Sünen-i Tirmizi Ebu İsa(Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi onun…

“Zan(kuşku/itham/kesin bilinmeyen) ve kötü tahminden daima uzak durunuz çünkü sözlerin en yalanı kötü zan ve tahminlerdir.” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

Kaynak : Sünen-i Tirmizi Ebu İsa(Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun) Ebû Hüreyre’den radıyallahu anh rivâyetle 1988. Hadis (Ebû Dâvûd, Edeb: 37) Ya Rabbi! Peygamber Efendimiz’e ve onun mübarek nesline, ehl-i beytine ve ashabına, salat ve selam eyle, nihayetsiz rahmet ve bereketine mazhar eyle.  

“Cennet’te içeriden dışarısı, dışarıdan içerisi gözüken köşkler vardır..” Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

1984. Hadis– Hz. Ali’den radıyallahu anh rivâyete göre, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Cennet’te içeriden dışarısı, dışarıdan içerisi gözüken köşkler vardır.” Bir bedevi kalkarak şöyle dedi: O köşkler kim içindir? Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Güzel ve tatlı sözler söyleyen, yemek yediren, nafile oruçlara devam eden, insanlar uykuda iken geceleri…

Ramazan Bayramımız hayırlara vesile, mübarek olsun inşaALLAH

Bir kimse bayram günleri ( normal günlerde de olmak üzere ) çevresine karşı özenli olmalıdır, Onlardan birine bakarsın, sevinçli görürsün Bir başkasına bakarsın, kederli görürsün Birine bakarsın ki zengindir, bir başkasına bakarsın ki fakir Biri ferahlık içindedir, diğeri ise sıkıntı Bizim yapmamız gereken şey ise Allah-ü Teala’nın rızası için iyilikler yapmaktır İhtiyacı olana moral vermek…

Dilin en şiddetli yarası, kötü sözdür.

Türkçe’de “ağır ve kötü söz söyleme, ırza ve namusa dokunan ayıp ve çirkin ifadeler kullanma” anlamına gelen sövme’ye ek olarak la‘net, hakāret gibi kelimeler de dahil olmaktadır. Sövme, sözlü saldırı ve kötüleme, iftira, aşağılama ve kusur isnat etme, küçültücü ve aşağılayıcı sözler ahlâken kınanan bir davranıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların onurlarını başkalarına…

İnsana yaşama hakkı, hayatın yegane sahibi olan Allah tarafından verilmiştir ve insanın hayatına son verecek olan da O’dur.

Hayatın yaşamaya değer olmadığını düşünerek intihar etmek, ahiret hayatı için de bir intihardır çünkü kendisini cehenneme hazırlamıştır.  2636.Hadis- Sabit b. Dahhâk’den radıyallahu anh rivâyete göre, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu; “Her hangi bir aletle(nasıl kendini öldürdüyse) intihar edip kendini öldüren kişiye, Allah kıyamet gününde kendini öldürdüğü her ne(veya nasıl oldu) ise onunla…