Biz, insanlar için binecekleri nice şeyler yarattık. ﴾Yasin suresi, 42.ayet﴿ Ezeli ilim sahibi Hak Teala

Bazılarınız şöyle düşünüyor olabilir ; “Bu araçları yapanların hepsi birer insan, nasıl oluyorda ayette böyle yazıyor?” Cenab-ı Hak, biz insanların ihtiyacına göre temel olan malzemeleri yani elementleri dünyaya göndermiştir. Malzeme yani temel elementler olmadan hiçbir şey olmazdı. Discovery Science bir belgeselinde ise şöyle açıklar ; Siz arabanızın nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi? Bugün kullanılan…

Kıyamet günü, Kudreti her şeyin üzerinde ve yaratmanın her türlüsünü bilen Aziz ve Celil olan Allah, bütün kemikleri bir araya getirecek, ardından kemik etine bürünecek, bütün canlılar hesap görülmeye hazır hale gelecek ve insanlar hesaplarının görülmesi için, binlerce yıl bekleyecekler.

Bir şeyi dilediği zaman, O’nun(Allah’ın) emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir.﴾Yasin suresi, 82.ayet ﴿ Onların(insanlar) hepsi mutlaka toplanıp (hesap için) huzurumuza çıkarılacaklardır. ﴾Yasin suresi, 32.ayet﴿ Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz Kitapta(Levh-i mahfuz) hiçbir şeyi eksik bırakmadık….

“Gökleri ve yeri yaratan Allah’ın, onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. O, hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir.” ﴾Yasin suresi, 81.ayet﴿ Her şeyi yaratmaya kudreti yüce olan Allah Azze ve Celle

Jüpiter’in ilk detaylı gözlemleri 1610’da küçük bir teleskopla Galileo Galilei tarafından yapıldı. Merkür ise Güneş’e çok yakın olduğu için doğrudan Dünya’dan gözlemlemek zordur. Ancak, her yüzyılda 13 kez Dünya’daki gözlemciler, transit olarak adlandırılan bir olay olan Merkür’ün Güneş’in karşısındaki geçişini izleyebilirler. 1631 yılında Thomas Harriott ve Galileo Galilei, yeni icat edilmiş teleskopla Merkür’ü gözlemledi. Venüs ise katı yüzeyi,…

“ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri yapmış değildir. Hâlâ şükretmeyecekler mi?” Yarattığı her şeye, eşsiz ve benzersiz olmasının mühürlerini vuran ve sanatlı eserlerinin her birinin üzerinde bunları açıkça gösteren, saltanın yegane sahibi Allah Azze ve Celle! ﴾Yasin suresi, 35.ayet﴿

Kainattaki her şey, Allah’ın ilimlerinin, eserlerinin, harika sanatlarının teşhiridir. Bütün güzel övgüler ve en iyileri Alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsus’tur.

Her hangi bir şeyin “sadece” dışına(görünüşüne) bakmak mı?

Bir kitabın, dış kapağına ve yüzüne bakan, içindeki ilim(bilgi) ve hikmeti(fayda-sır-amaç-neden) okumayan, keşfetmeyen ve dolayısiyle bilmeyenler, Bir kitap, insan veya bilgi, insan’ı doğru yola da götürebilir fakat yanlış yola da sürükleyebilir. Bilgiye yada insan’a göre değişir. Uyanık bilinç’te olun Ay’ın sadece görünüşüne ve ışığına bakan, fakat neden yaratıldığını (hikmetini) bilmeyenler, araştırmayanlar ve öğrenmekten geride kalanlar, Ay’ın…

“Bu boşluk, İsrafil meleğinin sur’udur” Erzurumlu İbrahim Hakkı rahmetullahi aleyh

Cenab-ı Allah, Arş-ı Azam’ının altında ve onun nurundan, Arş’ın direğine bitişik kırmızı mercan renginde ve boynuz biçiminde, büyük ve muazzam uzun (mesafesini Allahü Teala bilir) içi boş bir şey yaratmıştır ki bu boşluklarda 1. berzah ve 2. berzah alemi vardır. berzah aleminde, insan bedenine girecek olan ruhlar beklemektedir. berzah aleminde ise ölen bedenlerin ruhları beklemektedir ki…

“İnsanlar için yaratılan hayvanlarda (daha pek çok) yararlar vardır. Hâlâ şükretmeyecekler mi? ”﴾Yasin suresi, 73.ayet﴿ Birliğinin mühürleri, kendi yarattığı sanatlı eserlerinden her birinin üzerinde açıkça görünen, saltanatın tek sahibi, eşi ve benzeri bulunmayan Allah!

Tropik bölgelerde yaşayan ve Papağan balığı denilen bu hayvan, denizlerde sert mercanları yedikten sonra boşaltım sisteminden, o muazzam olarak gördüğümüz güzel kumları çıkartıyor. Çünkü onu yaratan Rabbimiz, ona bu hizmeti yapmasını vahyetmiştir. Kainatın, sevk ve idaresi her an ve her saliye gerektiğinden, bu cihetle bütün yaratılanlardaki hikmetler ve hizmetler, tekliği ve birliği gerektiren idare merkezlerindeki birliği…

“Görmediler mi ki biz onlar için kudretimizin eseri olan hayvanlar yarattık da, onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar.” Sonsuz kuvvet ve kudret sahibi Allah Azze ve Celle ﴾Yasin suresi, 71.ayet﴿

“Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmına binerler, bir kısmını da yerler.” ﴾Yasin suresi, 72.ayet﴿ “Onlar için bu hayvanlarda (daha pek çok) yararlar ve içecekler vardır. Hâlâ şükretmeyecekler mi? ” ﴾Yasin suresi, 73.ayet﴿ Dost, Allah-ü Teala’dır. Bütün güzel takdirler ve en iyileri, her şeyi birer hikmetle(amaç-sebep-fayda) yaratan Alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsus’tur. Allah Dünya’da…

Onlara, “Allah’ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın” dendiğinde, inkârcılar müminlere derler ki: “Dilese Allah’ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz! Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz.” (Yasin suresi, 47.ayet) Allah Subhânehû ve Teâlâ

Ensar, lûgat itibarıyla yardımcılar demektir. Ensar olmak; -Zor durumdaki kardeşlerimizde bir eksiklik, bir kusur varsa, incitmeyen bir dille bunu düzeltmeye çalışmaktır, zira biz de kusursuz değiliz. -Zor durumdaki insanların içinde bulundukları kötü şartlardan, zaruretten, yaşadıkları belirsizlikten, itilip kakılmaktan kaynaklanan hoşa gitmeyen hallerini mazur görmektir, zira içimizden de bazı insanların halleri, davranışları hoş değil, kendimizi aklamayalım,…