Bilim; belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma sürecidir. Bilme isteğini veren, bilgiye ve amaca yönlendiren, yöntemini gösteren ve araştırmaya sevk eden, bütün bunlar için gerekli olan elementleri yaratan Allah Azze ve Celle’dir.

Tevrat, İnciller Kur’an-ı Kerim ve Bilim kitabının yazarı olan Profesör Dr. Maurice Bucaille, Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de astronomi ile ilgili olan ayetlerin bilimle çelişmediğini, bilakis bilimin keşifleri ile aynı olduğunu beyan eder. Kitabında şu şekilde (özetle)yer almaktadır;  Kur’ân’da ayetlerde anlatılan astronomik hâdiselerin, çağdaş bilgilere yani bilime tam anlamıyla uygunluğu bir gerçektir. Geceyi gündüzün üzerine doluyor(sarıyor), gündüzü…

“Kur’ân’daki bir kelimenin bile taşıdığı anlam, bir nüans’dır(ince ayrıntı)” Profesör Dr. Maurice Bucaille

Bu muazzam araştırmasını kaleme alan Profesör Bucaille kitabında şöyle devam etmektedir; Güneş, kendi çevresinde takriben 25 günde döner. Ay ise kendi çevresinde yaptığı dönüş ile dünya etrafındaki dönüşünü aynı zaman zarfında, yani yaklaşık olarak 29,5 günde tamamlar. Kur’an’da özel bir hareketle yapılan bir dönüşe işaret eden Arapça kelime Sabaha fiilidir ki Yasin suresi 40. ayet…

Türkçe’de daha çok dilenenlere yapılan küçük para yardımı için kullanılan ‘Sadaka’ terimi, bunun yanı sıra aslında Allah’ın hoşnutluğunu(rızasını) kazanmak için ihtiyaç sahiplerine yapılan gönüllü ve İslam’da yine Allah’ın emrettiği zorunlu maddî yardımları, bu çerçevede verilen para ve eşyayı ifade eder.

Sadaka(zekat), İslâm’ın 5 şartından ve farz ibadetlerden birini oluşturmaktadır. Allah Azze ve Celle, kişinin edindiği malı kendi başarısının ürünü diye görmemesi gerektiğini, bunun gerçek sahibinin Allah olduğunu ve kendisine imtihan amacıyla bir lütuf ve emanet olarak verildiğini hatırlatır, şöyle buyurur Alemlerin Rabbi olan Allah; De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin….

Biz, insanlar için binecekleri nice şeyler yarattık. ﴾Yasin suresi, 42.ayet﴿ Ezeli ilim sahibi Hak Teala

Bazılarınız şöyle düşünüyor olabilir ; “Bu araçları yapanların hepsi birer insan, nasıl oluyorda ayette böyle yazıyor?” Cenab-ı Hak, biz insanların ihtiyacına göre temel olan malzemeleri yani elementleri dünyaya göndermiştir. Malzeme yani temel elementler olmadan hiçbir şey olmazdı. Discovery Science bir belgeselinde ise şöyle açıklar ; Siz arabanızın nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi? Bugün kullanılan…

Kıyamet günü, Kudreti her şeyin üzerinde ve yaratmanın her türlüsünü bilen Aziz ve Celil olan Allah, bütün kemikleri bir araya getirecek, ardından kemik etine bürünecek, bütün canlılar hesap görülmeye hazır hale gelecek ve insanlar hesaplarının görülmesi için, binlerce yıl bekleyecekler.

Bir şeyi dilediği zaman, O’nun(Allah’ın) emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir. ﴾Yasin suresi, 82.ayet ﴿ Onların(insanlar) hepsi mutlaka toplanıp (hesap için) huzurumuza çıkarılacaklardır. ﴾Yasin suresi, 32.ayet﴿ Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz Kitapta(Levh-i mahfuz) hiçbir şeyi eksik…

“Gökleri ve yeri yaratan Allah’ın, onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. O, hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir.” ﴾Yasin suresi, 81.ayet﴿ Her şeyi yaratmaya kadir olan Allah Azze ve Celle

Tevrat İnciller Kur’an-ı Kerim ve Bilim kitabında “Kur’ân’ın kâinatta yer küresine benzer gezegenlerin bulunduğuna dair işaretler ihtiva(bulundurduğu) ettiği sonucuna ulaştım.” demiştir Prof. Dr. Maurice Bucaille  Jüpiter’in ilk detaylı gözlemleri 1610’da küçük bir teleskopla Galileo Galilei tarafından yapıldı. Merkür ise Güneşe çok yakın olduğu için doğrudan Dünya’dan gözlemlemek zordur. Ancak, her yüzyılda 13 kez Dünya’daki gözlemciler,…

“ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Bunları onların(insanların) elleri yapmış değildir. Hâlâ şükretmeyecekler mi?” Yarattığı her şeye, eşsiz ve benzersiz olmasının mühürlerini vuran ve sanatlı eserlerinin her birinin üzerinde bunları açıkça gösteren, saltanın yegane sahibi Allah Azze ve Celle! ﴾Yasin suresi, 35.ayet﴿

Kainattaki her şey, Allah’ın ilimlerinin, eserlerinin, harika sanatlarının teşhiridir. Bütün güzel övgüler ve en iyileri Alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsus’tur.

Her hangi bir şeyin “sadece” dışına(görünüşüne) bakmak mı?

Bir kitabın, dış kapağına ve yüzüne bakan, içindeki ilim(bilgi) ve hikmeti(fayda-sır-amaç-neden) okumayan, keşfetmeyen ve dolayısiyle bilmeyenler, Bir kitap, insan veya bilgi, insanı doğru yola da götürebilir fakat yanlış yola da sürükleyebilir. Bilgiye yada insana göre değişir. Uyanık bilinç’te olun Ayın sadece görünüşüne ve ışığına bakan, fakat neden yaratıldığını (hikmetini) bilmeyenler, araştırmayanlar ve öğrenmekten geride kalanlar,…

“Bu boşluk, İsrafil meleğinin sur’udur” Erzurumlu İbrahim Hakkı rahmetullahi aleyh

Cenab-ı Allah, Arş-ı Azam’ının altında ve onun nurundan, Arş’ın direğine bitişik kırmızı mercan renginde ve boynuz biçiminde, büyük ve muazzam uzun (mesafesini Allahü Teala bilir) içi boş bir şey yaratmıştır ki bu boşluklarda 1. berzah ve 2. berzah alemi vardır. berzah aleminde, insan bedenine girecek olan ruhlar beklemektedir. berzah aleminde ise ölen bedenlerin ruhları beklemektedir ki…